top of page

Kanban ile Proje, Program ve Portföy Yönetimi

Kanban metodu, organizasyonlar için strateji oluşturma ve uygulama aşamaları arasındaki uyumu sağlamak için bir dizi araç ve yöntem sunar. Bu araç ve yöntemler arasında iş akışının görselleştirilmesi, işlerin hizmet sınıflarına göre ayrılması, bloklanmış işlerin takibi ve kök neden analizi gibi teknikler bulunur. Bu tekniklerin kullanımı, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için işbirliği içinde hareket eden bir ekip haline gelmesine yardımcı olur.  

 

Kanban ile proje yönetimi ilkeleri her sektöre uygulanabilir. Bunlar, projelerde, programlarda ve portföylerde yer alan kişilerin beklenen zihniyet ve davranışlarına yönelik bütünsel bir yaklaşım ve rehberlik sunar.


Kılavuzun Amacı:
 

Bu kılavuz, projeleri, programları ve portföyleri yöneten kuruluşların, müşterilere hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde değer sunmalarını sağlamak ve değişen bir bağlamda sürekli olarak adapte olmalarını ve başarılı olmalarını sağlamaktır. Kılavuz, proje yönetiminin özgünlüklerine uygun şekilde ayarlanmış Kanban pratiklerini ve uygulamalarını tanıtmaktadır. Bu prensipler ve uygulamalar, gerçek dünya koşullarında doğrulanmıştır ve müşteri ve kullanıcı beklentilerini karşılayan ve organizasyonun iş hedefleriyle uyumlu ürünlerin ve sonuçların geliştirilmesi ve teslim edilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 

Kimler İncelemeli: 

  • Portföy Yöneticileri 

  • Program Yöneticileri

  • Proje Yöneticileri

  • Proje Ekibi Üyeleri

 

Kanban ile Proje, Program ve Portföy Yönetimine İlişkin Kapsamlı Rehberi İndirin!

 

Agile Kanban Istanbul, evrimsel değişim yönetimi metodu ile firmaların çevik dönüşüm yolculuklarında etkili ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Türkiye'nin ilk ve en tecrübeli eğitmenleri ile evrimsel dönüşüm yolcuğuna başlayın!

Performans Toplantısı

Çevik Servis Olgunluk Ölçümlemesi

KMM, Kanban metodunun bir organizasyonun tüm seviyelerinde benimsenmesini ve kültürel değişim girişimlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesini kolaylaştırmaktadır.

Hakkımızda

İletişim

Takip Edin

Agile Kanban Istanbul, evrimsel değişim yönetimi metodu ile firmaların çevik dönüşüm yolculuklarında etkili ve kalıcı çözümler sunmaktadır.

bottom of page